Kungstensgatan 58, 113 29 Stockholm
08-301900
Vardagar 08.00-20.00. Helger - Stängt.

Inför operation & narkos

Hur förbereder du ditt djur inför operation?

Fasta

  • Hundar skall vara fastande 6-8 timmar inför sövning. Får dricka vatten innan ankomst till kliniken.
    Små valpar ska ej fastas – särskilda råd för dessa lämnas vid bokning.

  • Katter skall vara fastande 6-8 timmar inför sövning. Fri tillgång till vatten innan ankomst till kliniken.
    Små kattungar ska ej fastas – särskilda råd för dessa lämnas vid bokning.

Om ditt djur äter specialkost bör du informera oss om detta vid inskrivning samt ta med en liten portion mat så att vi har möjlighet att erbjuda detta efter operation.

Schamponering

Schamponering med klorhexidinschampo 2-3 dagar innan operation minskar risken för sårinfektion. Detta säljs på djursjukhus och apotek. (Gäller ej tandoperationer).
Det är viktigt att pälsen hunnit torka ordentligt innan operationsdagen. Föna pälsen torr om så behövs.

Rastning

Hundar ska komma väl rastade så att alla behov hunnit uträttas innan operation.

Medicinering

Om ditt djur står på mediciner bör du rådfråga din veterinär om särskilda instruktioner inför sövning och operation. Eventuell medicin kan då ges tillsammans med en liten mängd blötfoder på operationsdagens morgon om så krävs. Informera ALLTID om pågående medicinering vid inskrivning på kliniken.

Övrig information

Narkos och operation innebär alltid en viss risk för djuret. Med hjälp av moderna narkosmedel, avancerad narkosövervakning och ständigt uppdaterade kunskaper inom området strävar vi alltid efter att minimera denna risk. Vi rekommenderar hälsoundersökning hos veterinär innan operation då ni även kan ta upp frågor om sådana finns.

Hinder för operation

Oförutsägbara händelser kan inträffa som gör att operation och/eller narkos inte är lämpligt för tillfället och kan komma att behöva skjutas upp. Exempel på detta kan vara:

  • Tecken på akut sjukdomstillstånd som t.ex. loj, matvägran, kräkning, diarré, hosta, feber etc.
  • Löp eller skendräktighet hos tik eller honkatt som skall kastreras.
  • Om underliggande sjukdom eller sjukdomstillstånd finns som ej är under kontroll.
  • Om hudinfektion eller hudförändring uppstår i det område där operation skall genomföras.

Är du osäker på om ditt djur är i form för en operation eller sövning får du gärna kontakta oss för vidare rådgivning på 08-30 19 00.

Direktreglering

Om du önskar direktreglera ditt besök med försäkringsbolaget ber vi dig upplysa oss om detta på operationsdagens morgon (kostnad 150:-), detta sker ej automatiskt.

Vid osäkerhet eller diskussion kring vilka åtgärder som är ersättningsberättigade hänvisar vi till att kontakta ditt aktuella försäkringsbolag.

Inför tandåtgärd

Samma förberedelser gäller här som inför annan operation, ni behöver dock inte schamponera er hund inför en tandåtgärd.

Kostnader är rörliga och skiljer sig från patient till patient då vården individualiseras efter vardera patients förutsättning. Tandproblematik och tandsjukdomar går sällan att uppmärksamma med blotta ögat. Diagnostik påbörjas utifrån djurägarens information och den kliniska undersökningen, men kräver ofta kompletterande röntgen. Röntgen ger oss en bild av tandens rötter och omgivande käkben vilket är en viktig del vid framtagning av behandlingsplan och genomförandet av denna.

Försäkring och ersättning

Tandåtgärder till följd av tandsten/tandlossning täcks generellt INTE av försäkringen. Tandskador orsakade av trauman samt tandresorption (FORL) hos katt kan vara aktuella försäkringsärenden.

Det är DITT ansvar som djurägare att kontakta ditt försäkringsbolag vid frågor/tveksamheter angående eventuell ersättning i ert specifika ärende.

Boka tid för akut eller allmän sjukvård för ditt djur

Hitta hit

Kungstensgatan 58
113 29 Stockholm

Läs mer

Öppettider

KLINIKEN (Endast vardagar)
KL:08.00 - KL:20.00

TELEFONVÄXELN (Endast vardagar)
KL:07.00 - KL:20.00

Avbokning

Avbokning som sker senare än 24 timmar innan bokad tid eller uteblivet besök kommer att debiteras.