Kungstensgatan 58, 113 29 Stockholm
08-301900
Vardagar 08.00-20.00. Helger - Stängt.

Noskvalster hos hund

Sedan början av 1970-talet, då noskvalster på hund rapporterades för första gången i Sverige, har svenska hundägare blivit alltmer vana vid att det talas om noskvalster. Men vad är det egentligen?

Hundens noskvalster, Pneumonyssoides caninum, är en liten parasit som lever på slemhinnorna i hundens näsa och bihålor. Den har påträffats på många olika håll i världen, men det är framför allt i de nordiska länderna som den är vanligt förekommande och mer regelbundet ställer till problem. Kvalsterdjuren är relativt stora och gott och väl synligt för blotta ögat. De är ovala, spindellika och gul-vita till färgen. Honorna blir något större, ca 1,5 mm, medan hanarna är något mindre, ca 1 mm. Om parasiten lämnar hundens noshåla dör den vanligen inom ett dygn i rumstemperatur, men kan om förutsättningarna är ideala (t ex i en laboriatoriemiljö där man kan anpassa klimatet så att det är mycket fuktigt och samtidigt svalt) överleva upp till 3 veckor utanför värddjuret. Eftersom parasitens överlevnad är dålig i miljön anses den huvudsakliga smittvägen vara en direkt överföring mellan hundar, till exempel i samband med närkontakten då hundar hälsar och nosar på varandra. Det finns inget som tyder på att hundens noskvalster skulle överföras till människa. Inte heller andra djurslag verkar speciellt mottagliga för noskvalster även om man vid något enstaka tillfälle har påvisat hundens noskvalster hos räv.

Vilka symptom får en hund med noskvalster?

Hundar som är infekterade med noskvalster kan uppvisa en rad symptom som härrör från de övre luftvägarna. De flesta symptom på förekomst av noskvalster är ospecifika, dvs kan förekomma vid en rad olika sjukdomar. Vanligen ses någon form av nysningar, fnysningar, näsflöde eller klåda runt nosen. Inåtvända nysningar eller uppepade indragningar av luft (“reversed sneezings”) anses ofta typiskt för noskvalster men kan förekomma även vid andra problem i näshålan. Ett försämrat luktsinne är något som framför allt noteras på jagande hundar. Sannolikt tappar även sällskapshundar sitt luktsinne på motsvarande sätt, men det noteras mer sällan då de inte är arbetande på samma sätt. Allmäntillståndet påverkas vanligtvis inte.

Hur vet man om hunden har noskvalster?

Det finns flera sätt att ställa diagnosen noskvalster, men oavsett metod är det inte alltid helt enkelt. För att hitta noskvalster kan man söva hunden och spola näshålan med koksaltlösning och sedan påvisa kvalsterdjuren i spolvätskan. Man kan även inspektera noshålan via ett endoskop (“titthålsutrustning”) för att se parasiten. Om det läcker narkosgas i samband med en sövning händer det att kvalsterdjuren springer ut på nosspegeln för att undkomma gaserna. Ibland har husse eller matte sett små kvalsterdjur krypa fram ur hundens nos då den vilar. Vid många sjukdomar kan man via blodprov påvisa antikroppar mot infektionsämnet (i detta fall en parasit), men för nävarande finns inget sådant blodprov att tillgå när det gäller noskvalsterinfektion.

OM man lyckats påvisa noskvalster är diagnosen enkel men om man INTE lyckas påvisa noskvalster innebär det inte med säkerhet att det inte fanns kvalsterdjur. På grund av att metoderna för diagnos både kan vara besvärliga för djuret, relativt kostsamma och trots allt inte är helt tillförlitliga så väljer man ofta att provbehandla. Om hundens problem försvinner efter behandling med ett preparat som har effekt mot noskvalster så drar man slutsatsen att hunden sannolikt hade problem med noskvalster.

Hur behandlas en hund med noskvalster?

Noskvalster är en vanlig infektion som drabbar runt 20% av svenska hundar. Det finns flera effektiva behandlingar, men bara ett preparat som är registrerat och godkänt mot sjukdomen – Interceptor tabletter. Det finns också flera mediciner som har god effekt mot noskvalsterinfektion men som ej är registrerade för detta i Sverige. Trots att behandlingen vanligen är effektiv är risken för återfall tyvärr stor om smittkällan inte samtidigt isoleras och behandlas.

 

Text: Veterinär Susanne Åhman
Specialist i hundens och kattens sjukdomar, Specialist i dermatologi,
CertSAM, CertVD, DiplECVD

Boka tid för akut eller allmän sjukvård för ditt djur

Hitta hit

Kungstensgatan 58
113 29 Stockholm

Läs mer

Öppettider

KLINIKEN (Endast vardagar)
KL:08.00 - KL:20.00

TELEFONVÄXELN (Endast vardagar)
KL:07.00 - KL:20.00

Avbokning

Avbokning som sker senare än 24 timmar innan bokad tid eller uteblivet besök kommer att debiteras.