Vart vänder jag mig om jag hittar ett skadat eller övergivet vilt djur?

12 juni, 2017

Så här års får vi många frågor om vad man misstänker är övergivna vilda djurungar – i de allra flesta fall är dessa djur dock ej övergivna varför vi alltid rekommenderar att man i första hand tar kontakt med en professionell viltrehabiliterare för rådgivning innan man ingriper! Nedan följer ett antal länkar till viltrehabiliterare som kan hjälpa med råd och ibland åtgärder vid behov:

Tag kontakt med någon av ovan nämnda rehabiliterare innan du hanterar djuret eller flyttar det!

På ovan angivna hemsidor finns även mycket bra information samt frågor och svar där du många gånger kan finna de svar du söker – börja med att titta in och läsa där!

Observera att enligt lag får inte en privatperson föda upp eller hålla vilda djur och fåglar i fångenskap.

Läs även på Naturvårdsverkets hemsida om vad som gäller kring omhändertagandet av vilda djur.

timthumb.php