Skotträdsla & andra ljudfobier hos hund

28 november, 2017

Skotträdsla & andra ljudfobier hos hund

Skotträdsla och annan ljudöverkänslighet/ fobi är vanligt hos hund och blir ofta särskilt besvärligt i nyårstider och vid andra storhelger. Många djurägare uppsöker oss för att på medicinsk väg försöka hjälpa hunden att stå ut med storhelgernas fyrverkerier. Vi rekommenderar i första hand miljöåtgärder och receptfria preparat och kosttillskott som kan verka ångestdämpande och lugnande men kan i enstaka, svårare fall skriva ut mer potenta mediciner efter undersökning av hunden och diskussion kring problemet. Viktigast av allt är dock att i god tid börja förbereda sig och hunden för den besvärliga perioden. En hund med äkta ljudfobi som har allvarliga problem kan kräva mycket träning och terapi, mediciner kan möjligen hjälpa en bit på vägen men ger aldrig en fullständig lösning. Tag gärna hjälp av en utbildad hundtränare och läs på om problemen för att öka din förståelse och på så sätt kunna hjälpa din hund på bästa sätt. Nedan följer ett par enkla råd och rekommendationer samt länkar där man kan läsa mer.

  • Börja i god tid! Vid användning av feromonpreparat, Adaptil/ DAP, rekommenderar man att avgivaren/ adaptern sätts in ett par veckor innan t ex fyverkerierna beräknas äga rum.
  • Lämna aldrig hunden ensam när den är rädd.
  • Skapa en trygg plats, ett gömställe, dit djuret kan dra sig undan. Platsen måste alltid vara tillgänglig och djuret måste kunna vistas ostört där. Vissa hundar vet inte riktigt var de ska ta vägen när de blir skrämda och för dem är det viktigt att man skapar ett gömställe åt dem. Välj gärna en plats eller ett rum som ligger mitt i bostaden med ett minimalt antal fönster. Förbered gömstället i så god tid som möjligt. Uppmuntra hunden att vistas i gömstället, lägg gärna in t ex en filt eller en tröja med en bekant doft och bjud på godis eller någon annan form av belöning.
  • Stäng fönster och dörrar och täck för fönster och glasdörrar med heltäckande textilier eller motsvarande för att stänga ute ljusblixtar och för ljuddämpning
  • Håll dig själv lugn, försök inte ”trösta” den skrämda hunden utan agera hellre uppmuntrande eller ignorera hunden för att ej riskera att förstärka eller bekräfta hundens rädsla – detta är mycket viktigt – hundar är oerhört känsliga för känslolägen och stämningar och om du visar oro över hundens beteende kan detta bekräfta att det är råder ”verklig fara” vilket ytterligare förstärker rädslan.
  • Prova gärna receptfria kosttillskott – läs mer om detta nedan
  • Om receptbelagd medicin krävs skall denna provas ut i god tid innan den förväntade skrämmande upplevelsen så att du vet hur din hund reagerar på medicinen – boka tid för veterinärundersökning och vidare diskussion kring detta.

Läs gärna mer om skotträdsla hos hundar på Svenska Kennelklubbens hemsida om ”Smällare och fyrverkerier”.

Om du vill lära dig mer om ljudfobi hos hundar rekommenderar vi Illis Animal Behaviour Consultings hemsida där du finner både konkreta tips för akut hantering av problemen och fördjupad information.

Ljudfiler för förebyggande träning finner du här.

Receptfria lugnande/ ångestdämpande preparat för hund & katt:

 

Zylkene – ett naturligt kosttillskott som har en rogivande och avslappnande effekt. Zylkene är framställt ur vanlig komjölk och har ingen påverkan på vakenhetsgraden för hunden. Behandling med Zylkene bör sättas in 1-2 veckor innan förväntad oro, t ex nyårsafton. Läs mer om Zylkene här.

Adaptil (fd DAP) – innehåller ett feromon som är en syntetisk motsvarighet till det ”appeasing feromon” tiken avger från juverområdet efter valpning. Detta feromon (Dog Appeasing Pheromone, DAP) har betydelse för valparnas bindning till tiken och för utvecklingen av valparnas känslomässiga stabilitet. Med DAP knyter valpen starka emotionella band till tiken. Valpen håller sig i hennes närhet och känner trygghet. Denna tidiga grundtrygghet gör att valpen vågar ge sig ut och upptäcka och undersöka sin omgivning. Genom att efterlikna tikens feromoner skapar Adaptilprodukterna en känsla av naturlig trygghet för såväl valpen som den vuxna hunden. Adaptil kan användas i förebyggande syfte eller i kombination med träning vid redan uppkomna beteendeproblem. Läs mer om Adaptil här.

Calmex – innehåller bl a L-Tryptofan som enligt tillverkaren påverkar neuronöverföring i hjärnan och ger omedelbar avspänning/ ångestdämpning. Calmex ges 30-60 minuter före förväntad effekt och behöver inte någon förbehandlingstid för att fungera. Effekten sitter i cirka 6 timmar varefter dosen kan upprepas.

 

Receptbelagd medicin vid skotträdsla hos hund

 

Idag finns receptbelagd medicin,  Sileo, för behandling vid akut ljudfobi/ skotträdsla hos hund att tillgå vilken används som förstahandsval då miljöåtgärder och receptfria preparat inte räcker till. Läs mer om Sileo här . För att få Sileo utskrivet till hunden krävs att hunden undersökts av veterinär som gjort en bedömning av hundens hälsotillstånd och lämpligheten i behandlingen för just den individen.

Sileo ska ges i kinden/ mot munslemhinnan – inte sväljas ned, då har den ingen effekt. Information & videoinstruktion finns här. Ge inte mat el godis i samband med giva. Effekt inträder ca 15 min efter giva. Optimalt är att ge medicinen innan hunden blir orolig. Dosen kan upprepas tidigast 2 timmar efter giva & kan upprepas totalt 5 ggr – därefter måste man vänta minst 12 timmar innan ny giva. Om hunden misstänks ha svalt ned läkemedlet ska man vänta 2 timmar innan ny giva. Vid överdosering/ överdriven sedering/ annan biverkning bör hunden undersökas av veterinär!