Sjukdomsinformation

Det finns idag oerhört mycket information om djursjukvård att hämta på internet, mycket är korrekt men det finns även mycket som kan vara missvisande och rent felaktigt. Generellt sett rekommenderar vi att man under svenska förhållanden söker information om djursjukvård och sjukdomar på de svenska djursjukhusens och myndigheternas hemsidor.

Läs gärna under ”Vanliga frågor” här på vår hemsida där vi löpande publicerar sjukdomsinformation och annat matnyttigt för hund- & kattägare!

Vi har samlat ett antal länkar nedan där vi anser att man kan finna korrekt information

  • På Jordbruksverkets hemsida – www.sjv.se –  finner du bland annat aktuell information om bestämmelser kring djurhållning, registrering och märkning, råd och regler vid utlandsresor m husdjur samt smittsamma sjukdomar som regleras enligt särskilda lagar. Läs mer om detta här.
  • Statens Veterinärmedicinska Anstalt – www.sva.se – är en myndighet under Jordbruksdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA tillhandahåller utförlig och korrekt information om infektions- och parasitsjukdomar hos hund och katt. Här finner du även svar på dina frågor kring rådande vaccinationsrekommendationer.
  • Vid misstanke om förgiftning, kontakta omgående veterinär för rådgivning. Det kan även vara av stort värde för den behandlande veterinären om du själv tar kontakt med Giftinformationscentralen för mer utförlig information om den aktuella substansen. Läs mer om förgiftningar hos husdjur.