Sjukdomsinformation

Det finns idag oerhört mycket information om djursjukvård att hämta på internet, mycket är korrekt men det finns även mycket som kan vara missvisande och rent felaktigt. Generellt sett rekommenderar vi att man under svenska förhållanden söker information om djursjukvård och sjukdomar på de svenska djursjukhusens och myndigheternas hemsidor.

Läs gärna under ”Vanliga frågor” här på vår hemsida där vi löpande publicerar sjukdomsinformation och annat matnyttigt för hund- & kattägare!

Vi har samlat ett antal länkar nedan där vi anser att man kan finna korrekt information

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets hemsida – www.sjv.se –  finner du bland annat aktuell information om bestämmelser kring djurhållning, registrering och märkning, råd och regler vid utlandsresor m husdjur samt smittsamma sjukdomar som regleras enligt särskilda lagar. Läs mer om detta här.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Statens Veterinärmedicinska Anstalt – www.sva.seär en myndighet under Jordbruksdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA tillhandahåller utförlig och korrekt information om infektions- och parasitsjukdomar hos hund och katt. Här finner du även svar på dina frågor kring rådande vaccinationsrekommendationer.

Förgiftning – Giftinformationscentralen

Vid misstanke om förgiftning, kontakta omgående veterinär för rådgivning. Det kan även vara av  värde för den behandlande veterinären om du själv tar kontakt med Giftinformationscentralen för mer utförlig information om den aktuella substansen. Läs mer om förgiftningar hos husdjur.

Specifikt om katt – kattsjukdomar – ICatCare

På International Cat Cares sidor finns det mesta man behöver veta om katters skötsel, beteende och sjukdomar. Läs mer här.

Specifikt om hund – Svenska Kennelklubben

Hos SKK  finner du det mesta du behöver veta om hundar, avel, skötsel och sjukdomsinformation. Läs mer här.