Rehabilitering & sjukgymnastik

Rehabilitering är en viktig del i behandlingen av sjuka eller skadade djur t ex vid ortopediska problem.

På DjurAkuten finns Anna Larsén för att hjälpa ert husdjur med rehabilitering och förebyggande friskvård.  Anna bedriver till vardags sin verksamhet på Lidingö, läs mer om henne här: Lidingökopplet.

Rehabilitering kan vara aktuellt för djur som  ska eller nyligen har genomgått en operation, djur som uppvisar beteendestörning utan påvisbar medicinsk anledning eller om har en kronisk eller akut skada som orsakar rörelsestörning och/eller smärta.

Det krävs en del engagemang från dig som djurägare vid rehabilitering av ett husdjur och det är viktigt att du känner dig involverad i ditt djurs rehabilitering då hemövningar mellan besöken ofta är en mycket viktig del av processen.

Vid första besöket sker en genomgång av djurets problem och en individuell behandlingsplan läggs upp tillsammans med dig som djurägare, hemövningar gås igenom och eventuell behandling kan påbörjas. Vid uppföljande besök sker utvärdering av behandlingsplanen och tillägg/ändringar görs samt eventuell behandling fortsätter.

I de fall det bedöms att vattenträning är viktigt för rehabiliteringen remitteras du till en mottagning som har tillgång till detta.