Förskrivning av recept

Regler som gäller receptförskrivning av veterinärer är lagstadgade. DjurAkuten följer Jordbruksverkets föreskrifter om veterinärers rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel.

Föreskrifterna innebär att djuret måste undersökas av veterinär vid all receptförskrivning. DjurAkuten arbetar för en korrekt läkemedelsanvändning när det gäller antibiotikaresistens och smittskydd. Om du vill läsa hela författningen så finner du den på Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se. Enligt jordbruksverkets föreskrifter finns det några undantag för djur som redan är patienter hos oss.

Undantag;

  • P-piller åt katt. P-piller kan leda till biverkningar i form av ökad benägenhet att utveckla juvertumörer.
  • Antiparasitära medel som ges via munnen eller på huden (många är dock numera receptfria på apotek)
  • Kroniska sjukdomstillstånd som kronisk ledsmärta*
  • Kroniska sjukdomstillstånd som vissa hormonsjukdomar*

Kontakta oss om du behöver ett recept som kan skrivas ut enligt författningen. För din trygghet så gör våra veterinärer alltid en individuell bedömning om djuret först måste veterinärundersökas innan ett recept kan förskrivas.

*Många behandlingar av kroniska sjukdomar kräver regelbundna kontroller och uppföljning hos veterinär. Recept kan aldrig skrivas ut för mer än ett år i taget varför minst årligt besök krävs vid långvariga/ livslånga medicinska behandlingar.