DjurAkutens tandvårdsmottagning

Veterinär Tina Mannerfelt, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, Specialist steg II i tandsjukdomar och tandvård (odontologi), knuten till DjurAkuten sedan 2012, och Veterinär Marie Ahlgren, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, tar  tillsammans med tandvårdsutbildade djursjukskötare emot tandvårdsfall inom djursjukhuset och sådana som remitteras till oss. Marie är specialintresserad av djurtandvård och genomgår just nu under handledning av Tina vidareutbildning för specialistkompetens inom området. Välkomna!

Kontakta vår reception för tidbokning, telefon: 08-301900.