jack_russell_in_water

Rehabilitering & sjukgymnastik

Rehabilitering är en mycket viktig del i behandlingen av sjuka eller skadade djur t ex vid ortopediska problem.

Hos oss träffar hundarna och katterna Anna Eriksson Svensson som är leg.sjukgymnast och gk djursjukgymnast, vilket innebär av Jordbruksverket godkänd för arbete inom djurens hälso – och sjukvård. Anna är dessutom utbildad hundinstruktör och Problemhundskonsult.

Ditt djur kan vara i behov av rehabilitering om den har besvär från kroppens leder, senor, muskler, skelett eller nervsystem. Likaså om den ska genomgå eller nyligen genomgått en operation, om den uppvisar en beteendestörning utan påvisbar medicinsk anledning eller om den har en kronisk eller akut skada som orsakar rörelsestörning och/eller smärta.

Det finns flera olika behandlings – och träningsmetoder att tillgå vid rehabilitering. De som erbjuds är:

  • Laserbehandling
  • Terapeutiskt ultraljud
  • Elektroterapi i form av TENS/NMES
  • Vibrationsträning
  • Massage
  • Stretching
  • Värme/kylterapi
  • Individuella träningsövningar

Var delaktig i ditt djurs rehabilitering

Det är viktigt att du som djurägare involveras i ditt djurs rehabilitering och hemövningar mellan besöken är en viktig del av processen.

Vid första besöket sker en genomgång av ditt djurs problem, en undersökning, en behandlingsplan läggs tillsammans med dig som djurägare, hemövningar gås igenom och eventuellt påbörjas någon behandling. Vid de uppföljande besöken sker utvärdering av behandlingsplanen och tillägg/ändringar görs samt eventuell behandling fortsätter.

I de fall det bedöms att vattenträning är viktigt för rehabiliteringen remitteras du till en mottagning som har tillgång till en sk water treadmill (löpband i vatten).