Ögonklinik med avancerad sjukvård och hög kompetens

DjurAkutens  ögonmottagning är ett team av veterinärer och sköterskor som är särskilt intresserade av ögon och ögonsjukdomar och som omfattar svensk och internationell specialistkompetens. På ögonkliniken utförs såväl enkla som mer avancerade ögonundersökningar, utredningar och operationer.  Vi tar emot förstagångsbesökare liksom ett stort antal remissfall, det sistnämnda från hela landet. Ögonoperationer utförs både vad gäller ögats yttre strukturer, såsom vid medfödda eller förvärvade defekter i ögonlocken, samt vid mera komplicerade problem i ögat, såsom vid linsluxation, grå starr (katarakt) och djupa skador mot hornhinnan. Vi kan erbjuda den senaste kunskapen och har mångårig erfarenhet inom ämnesområdet. Vi har modern utrustning för både diagnostik och behandling.

 

Vilka arbetar på ögonkliniken?

 

Kristina Narfström 

Leg veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar, auktoriserad ögonlysare, europeisk ögonspecialist ( Diplomate inom European College of Veterinary Ophthalmology, ECVO), veterinärmedicine doktor och professor i veterinärmedicinsk oftalmologi

Kristina har arbetat i drygt 30 år vid universitet i Sverige och i USA, där hon bedrivit klinisk verksamhet, undervisning och forskning. Detta har renderat i ett stort antal vetenskapliga publikationer ffa kring näthinnans sjukdomar. Kristina föreläser på nationella och internationella kongresser inom ämnesområdet och fungerar också som lärare och mentor för andra ögonveterinärer i Sverige och utomlands. Kristina har arbetat som ögonkonsult på DjurAkuten sedan klinikens öppnande 1987.

Eva Hertil 

Eva har arbetat drygt 20 år vid svenskt universitet där hon bedrivit klinisk verksamhet samt undervisning. Sedan ca 15 år arbetar hon som ögonspecialist på DjurAkuten. Eva har speciell kunskap och ett stort intresse för ögats yttre delar och omgivande strukturer, ffa de som kan ställa till med ögonproblem hos hundraser som är kraftigt typade.

 

Vi har tre specialinriktade sköterskor på DjurAkutens ögonklinik:

Anita Hagström, leg sjuksköterska och leg djursjukskötare, ögonsköterska

Anna Franzén, leg djursjukskötare, ögonsköterska

Åsa Örjansdotter, leg djursjukskötare, ögonsköterska

 

Hur kommer jag i kontakt med Ögonkliniken på DjurAkuten?

 

Kom förbi och beställ tid i receptionen alternativt ring DjurAkuten på telefonnummer 08-301900 och meddela ditt namn, telefonnummer och vad problemet gäller så ringer en ögonsköterska upp och bokar in en tid. Du kan även få hjälp med t.ex. förnyat recept eller rådfrågning på detta telefonnummer. Allt arbete inom ramen för ögonkliniken sker efter tidsbeställning. Oftast tas nya och gamla patienter emot på förmiddagen och operationstider bokas till en eftermiddag, efter det att ett första polikliniskt besök genomförts och man har beslutat om vidare åtgärder.

Avbokning av tid
Vid eventuellt förhinder att utnyttja sitt tidsbeställda besök är det viktigt att tiden avbokas minst 24 timmar före planerat besök. Om inte detta sker kommer grundavgift/specialistarvode att debiteras.

 

Länkar:

För bl.a. information om veterinärer i Sverige med ögonkompetens och information kring bekämpningsprogram och litteraturhänvisningar, se www.ssvo.se

För bl.a. information om veterinärer i Europa med specialistkompetens (Diplomate status) och information kring ärftliga ögonsjukdomar, se www.ecvo.org/Hereditary Eye Diseases/ Manual

För bl.a. information om ögonundersökningsresultat som följd av ögonlysning, se www.hundar.skk.se/hunddata

Kristina Narfström

Leg veterinär, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, auktoriserad ögonlysare, Diplomate of the European College of Veterinary Ophtalmology (ECVO), Doktor i veterinärmedicin (DVM).

Eva Hertil

Leg veterinär, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, Specialist i oftalmologi hund och katt, auktoriserad ögonlysare.