Inför ultraljudsundersökning

Information till dig med hund eller katt som ska genomgå en ultraljudsundersökning av buken.

Vid ultraljudsundersökning ligger din hund/katt på rygg på en mjuk dyna. Undersökningen tar lite tid och under den här tiden måste hunden/katten ligga still. Stressade djur som t ex hässjar/skakar eller försöker komma bort kan behöva få lite lugnande före undersökningen. Lugnande kan också behövas när vi ska titta på organ långt fram i buken dit det är svårt att nå.

Allmänna råd & förberedelser inför ultraljudsundersökning

  • Om vi ska undersöka urinblåsa, livmoder, prostata, njurar är det bra om din hund /katt inte kissat på 4-6 timmar. Katter behöver ofta den längre tiden eftersom de är dåliga på att dricka. Djur som dricker mycket behöver kortare tid.
  • Gas bildas i magsäck och tarmar när man äter. För att minska mängden gas är det bra om din hund/katt inte har ätit under de närmaste 12 timmarna före undersökningen. Detta är speciellt viktigt när vi ska undersöka organ långt fram i buken (lever, magsäck, och bukspottkörtel) samt tarmar. Svält är inte nödvändigt för undersökning av organ långt bak t ex prostata, urinblåsa.
  • Svält minst 4 timmar är nödvändigt om vi behöver ge lite lugnande för att genomföra undersökningen.

Förberedelserna kan upplevas som lite besvärliga men de behövs för att undersökningen ska ge så mycket information som möjligt så att vi kan ställa rätt diagnos  och hjälpa dig och din hund/katt så bra som möjligt!