Inför tandåtgärd

PTR – professionell tandrengöring

Professionell tandrengöring innebär borttagning av plack och tandsten med hjälp av ultraljud. Ultraljudets höga frekvens tar bort tandbeläggningarna på ett skonsamt sätt och risken för emaljskador är mindre än vid användning av manuell tandskrapa.

En PTR utförs under en full narkos där ditt djur är intuberat. Att djuret är i en full narkos är viktigt för att kunna ge en adekvat behandling på tändernas alla utrymmen samt för att minimera risken för bakterier och vätska att passera ner i djurets lungor.

När utförs en PTR?

  • Som enskild behandling för att förebygga/fördröja tandköttsinflammation och tandlossning.
  • Som del av behandling och åtgärd vid tandköttsinflammation och tandlossning. I detta stadie är patienten ofta även i behov av tandextraktioner (= borttagning av tand). Mobilitet, djupa fickor, tandresorption och påverkan på omgivande käkben är exempel på sådana tillstånd som kräver extraktion.
  • Som förberedande rengöring inför operativa tandåtgärder som tex åtgärd av tandfraktur, rotfyllningar, kronamputationer etc.

Vad kostar en PTR och efterföljande tandåtgärder?

Grundpris
Grundpriset för tandstensborttagning, exkl tandextraktioner, är för:
Hund                  från 2 700:-
Katt                     från 2 300:- (inkl 2 röntgenbilder)

Detta paketpris innefattar besök hos veterinären på operationsdagens morgon, inskrivning på operationsavdelningen, full narkos, munhåleundersökning och tandstensborttagning.

Vidare tandåtgärder och kostnadsförslag

Tandproblematik och tandsjukdomar går sällan att uppmärksamma med blotta ögat. Diagnostik påbörjas utifrån djurägarens information och den kliniska undersökningen, men kräver ofta kompletterande röntgen. Röntgen ger oss en bild av tandens rötter och omgivande käkben vilket är en viktig del vid framtagning av behandlingsplan och genomförandet av denna.

Vad kostar då dessa tandåtgärder?
Narkoslängd, antalet extraktioner, antalet röntgenbilder, åtgärdernas omfattning, behov av förbrukningsmaterial och läkemedel är exempel på faktorer som påverkar debitering. Dessa kostnader är rörliga och skiljer sig från patient till patient då vården individualiseras efter vardera patients förutsättning.

Försäkring och ersättning

Tandåtgärder till följd av tandsten/tandlossning täcks generellt inte av försäkringen. Tandskador orsakade av trauman samt tandresorption (FORL) hos katt kan vara aktuella försäkringsärenden.

Det är Ditt ansvar som djurägare att kontakta ditt försäkringsbolag vid frågor/tveksamheter angående eventuell ersättning i ert specifika ären