Inför HD- & ED-röntgen

Inför höft- och armbågsledsröntgen och annan röntgen för kontroll av leder ska djuret komma fastande sedan 6-8 timmar då man ger lugnande för att få optimala bilder. Det går bra att låta djuret dricka vatten ända fram till inskrivning.

Medtag alltid stamtavla vid röntgen där bilderna ska skickas för bedömning till SKK eller annan rasförening.