Inför hudutredning

Om du ska besöka oss för en hudutredning är det några saker du bör tänka på:

  • Om du har varit hos annan veterinär innan du kommer till oss önskar vi att remiss eller journalkopia sänds till oss före besöket.
  • Förbered dig inför besöket genom att skriva ner ditt djurs problem och eventuella tidigare utredningar provtagningar och behandlingar som gjorts. Som behandling räknas både mediciner och utvärtes behandlingar så som schampon, salvor och dylikt.
  • Om du misstänker att din hund eller katt lider av ohyra, behandla inte med ohyremedel före besöket – detta kan försvåra artbestämning av ohyran. Tag med parasiter om möjligt, lägg i glasburk eller fäst på genomskinlig tejp.