Inför en hudutredning

Om du ska besöka oss för en hudutredning är det några saker du bör tänka på.

  • Inför det första besöket hos hudspecialist postas oftast en hudutrednings-enkät till dig, fyll i den hemma och ta den med dig till besöket
  • Om du har varit hos annan veterinär innan du kommer till oss, be denne att sända en remiss eller journalkopia till oss. En journalkopia underlättar mycket för utredningen och spar oftast både tid och pengar för dig och ditt djur.
  • Förbered dig inför besöket genom att skriva ner ditt djurs problem och eventuella tidigare utredningar provtagningar och behandlingar som gjorts.
  • Fax nr:08-54 54 14 96
  • Om du misstänker att din hund lider av ohyra, behandla inte med ohyremedel före besöket. Då kommer vi inte att hitta någon ohyra vid undersökningen.

Om ditt husdjur skall allergitestas med hudtest (s.k. pricktest);

  • Ge ingen mat senare än 6 timmar före besöket.
  • Kortison i tablettform (t.ex. Medrol, Prednisolon) får ej ha använts de sista 4 veckorna inför testet.
  • Utvärtes kortison på hud eller i öron (t.ex. Cortavance, Betnovat) får ej ha använts de sista 2 veckorna inför testet.
  • Antihistamin (t.ex. Atarax, Cetirizin) får ej ha använts de sista 2 veckorna inför testet.

Många mediciner, inte bara ovanstående, kan påverka resultatet av ett allergitest. Rådgör alltid med oss innan besöket om några tveksamheter föreligger om din djurs medicinering.