Kungstensgatan 58, 113 29 Stockholm
08-301900
Vardagar 08.00-20.00. Helger - Stängt.

Nedsatt sköldkörtelfunktion hos hund – vad är det?

Nedsatt sköldkörtelfunktion – hypothyroidism, hypothyreos – är en vanlig sjukdom hos hund och samtidigt en av de mest feldiagnosticerade sjukdomarna! Nedsatt sköldkörtelfunktion drabbar som regel medelålders till äldre hundar av större modell. I Sverige tillhör riesenschnauzer, howavart, welsh springer spaniel, labrador och golden retriever, irländsk setter och dobermann raser som drabbas oftare än genomsnittet.

Sköldkörteln (thyroidea) är en hormonproducerande körtel som sitter i halsen med en del på var sida om luftstrupen. Sköldkörteln producerar flera viktiga hormon som styr kroppens ämnesomsättning och den behöver ständig tillgång på jod för att kunna fungera. Hypofysen i hjärnan utsöndrar ett thyroidea-stimulerande hormon (TSH) som reglerar hur mycket sköldkörtelhormon som produceras. En bristande sköldkörtelfunktion kan antingen bero på problem i själva sköldkörteln, eller på att hypofysen sänder ut för lite TSH eller på att kosten innehåller för lite jod. Jodbrist är ovanligt hos husdjur då djurfoder numera är jodberikade.

Eftersom sköldkörtelhormon påverkar ämnesomsättningen i varje cell i hela kroppen så påverkar bristande produktion många olika organ i kroppen. Hunden uppvisar ofta både allmänna sjukdomssymptom såsom trötthet, viktökning och långsam puls samtidigt som man märker att pälsens kvalitet förändras. Fertiliteten kan påverkas negativt med tikar som löper mer sällan eller inte alls och hanhundars testiklar kan krympa och könsdriften minska. Det är vanligt att pälskvaliteten försämras och hunden utvecklar vanligen varierande grad av symmetrisk hårlöshet som i huvudsak drabbar hals, bål och svans. Pälsen känns ofta torr och spröd och blir efter hand livlös och mjällig. Det är vanligt att en tunn svansbehåring är ett av de första symptomen som utvecklas. Svansen kan se ut som en kal ”råttsvans”. Huvud, ben och tassar drabbas som regel inte av pälsförändringarna men vissa hundar kan bli hårlösa lokalt uppe på nosryggen. Ibland kan hundens hud kännas kall och “plufsig”. Hundar med nedsatt sköldkörtelfunktion kliar sig normalt inte, men de har en ökad risk för att utveckla hudinfektioner och kan i samband med dessa utveckla klåda!

Diagnosen hypothyroidism fastställas inte med något enda enskilt symptom eller ett enda blodvärde. Det är istället så att ju fler tecken hunden har på sjukdomen desto mer sannolikt är det att problemen faktiskt beror på en försämrad sköldkörtelfunktion. De flesta hundar är över 6 år när sjukdomen debuterar, men de kan vara yngre. Diagnosen ställs med ledning av undersökning, symptom och blodprov. Med blodprov kan man mäta nivån av bland annat sköldkörtelhormon (thyroxin, T4) och TSH men onormala värden betyder inte med automatik att hundens problem beror på sköldkörteln! Blodets nivå av thyroxin minskar påtagligt av en mängd andra sjukdomar, infektioner och mediciner. Denna “falska” minskning av sköldkörtel-hormon är anledningen till att sjukdomen är överdiagnosticerad, dvs man tror att hunden har hypothyroidism på grund av de låga sköldkörtelvärdena, trots att hundens problem egentligen beror på något annat. Det är därför oerhört viktigt att andra sjukdomar är kontrollerade innan blodprov tas för att testa sköldkörtelfunktionen. Många mediciner däribland antibiotika, smärtstillande och epilepsimedicin kan också sänka sköldkörtelvärdena. Även en helt vanlig hudinfektion kan minska sköldkörtelvärdena så att felaktiga slutsatser dras. Eftersom överdosering och felaktig behandling med sköldkörtelhormon kan medföra risk för biverkningar, såsom hjärtbesvär, är det viktigt att diagnosen är korrekt. De första tecknen på överdosering av sköldkörtelhormon brukar vara flämtningar, avmagring och rastlöshet.

Vinthundar, såsom greyhound, whippet, bozori har naturligt alltid låga sköldkörtelvärden utan att för den skull ha en underaktiv sköldkörtel. Det är mycket ovanligt med äkta hypothyroidism hos vinthundar. Däremot är det vanligt att deras naturligt låga sköldkörtelnivåer feltolkas såsom att de har en underaktiv sköldkörtel.

Prognosen för en hund med underaktiv sköldkörtel är god. Behandlingen är enkel och innebär att man ger sköldkörtelhormon i tablettform eller som droppar på maten en eller två gånger varje dag. Dosen man ger till hund är avsevärt högre än till människa. Det beror på att hundar både tar upp medicinen sämre från mage och tarm och samtidigt har snabbare nedbrytning och utsöndring av medicinen. Tröttheten försvinner som regel redan inom ett par veckor medan hudförändringarna kan ta ett par månader innan de är helt borta. Behandlingen följs med hjälp av blodprov för att kontrollera doseringen.

 

Text: Veterinär Susanne Åhman, 2015
Specialist i hundens och kattens sjukdomar, Specialist i dermatologi,
CertSAM, CertVD, DiplECVD

Boka tid för akut eller allmän sjukvård för ditt djur

Hitta hit

Kungstensgatan 58
113 29 Stockholm

Läs mer

Öppettider

KLINIKEN (Endast vardagar)
KL:08.00 - KL:20.00

TELEFONVÄXELN (Endast vardagar)
KL:07.00 - KL:20.00

Avbokning

Avbokning som sker senare än 24 timmar innan bokad tid eller uteblivet besök kommer att debiteras.