Kungstensgatan 58, 113 29 Stockholm
08-301900
Vardagar 08.00-20.00. Helger - Stängt.

Hjälp! Är mitt djur förgiftat?

Det finns ämnen i varje hushåll som lätt kan förgifta och skada våra djur. De vanligaste förgiftningarna behandlas separat nedan. Tänk på att alltid förvara mediciner och kemiska produkter utom räckhåll för djur. För en del gifter finns möjlighet att ge motgift, medan man vid andra förgiftningar endast kan hjälpa djuret genom att försöka minska upptaget i magtarmkanalen och ge understödjande behandling. Se över förvaringen av skadliga ämnen i ditt hushåll innan olyckan är framme!

Om djuret ätit ett frätande ämne (t.ex. starka syror eller baser) ska man ALDRIG försöka framkalla kräkning då detta kan orsaka utbredda skador i matstrupen med allvarliga komplikationer som följd. Ett nedsvalt frätande ämne kan istället spädas ut genom att ge djuret får dricka vatten eller mjölk. Vid intag av ickefrätande gifter kan det ibland vara bra att framkalla kräkning men det är ofta svårt. Utan rätt hjälpmedel är risken att bli biten stor och man riskerar också att skada djuret. Vanligen är det därför bättre att inte slösa tid på att försöka få djuret att kräkas utan att omedelbart bege sig till veterinär som med hjälp av en snabbverkande injektion kan framkalla effektiv och intensiv kräkning. Kontakta din veterinär direkt!

Blågröna alger

Innehåller kraftigt giftiga komponenter. Undvik att hunden badar eller dricker från vatten med algblomning. Symptomen är kräkningar och diarré, ofta med blod samt neurologisk påverkan med ostadig gång, kramper och förlamningar. Skölj djurets päls och ögon direkt i rikligt med rent vatten. Kontakta veterinär omgående.

Blyförgiftning

Drabbar främst yngre djur både p.g.a. att upptaget från tarmen är större hos unga och att de oftare stoppar olämpliga saker i munnen. Ett lågt kalcium-innehåll i hundens foder ökar upptaget av bly från tarmen. Bly finns t.ex. i en del färger och batterier, i gardintyngder, fisketyngder, äldre hagel med mera. Symptomen är buksmärta, ofta med förstoppning samt neurologiska symptom med bl.a. kramper och synsvårigheter. Även blodbrist och benmärgspåverkan förekommer. Kontakta veterinär.

Choklad

Innehåller ämnet teobromin som är giftigt för våra sällskapsdjur. Mörka chokladprodukter med högt kakaoinnehåll är giftigare än mjölkchoklad och vit choklad. Teobromin absorberas sakta från tarmen och kan påverka bl.a. hjärtat, njurarna och nervsystemet. Djuren får vanligen symptom efter 4-24 timmar och kräks ofta och kan t.ex. bli vingliga, läcka urin, få kramper och oregelbundna hjärtslag. Kontakta veterinär.

Ibuprofen

Är liksom många andra vanliga och för människor receptfria tabletter mycket giftiga för hund och katt. Det kan skada njurarna redan vid en låg dos och ska aldrig ges till hund eller katt. Djuren blir vanligen slöa, får buksmärtor, blodiga avföringar, vinglighet och ett chocktillstånd kan utvecklas. Kontakta veterinär.

Kylarvätska (etylenglykol)

Smakar sött och hundar liksom småbarn dricker gärna vätskan spontant. Redan mycket små mängder (teskedar-matskedar) är oerhört giftigt. Glykolen bryts ner i levern och nedbrytningsprodukterna påverkar nervsystemet, först med vinglighet och slöhet. Detta kan ses redan efter någon timme. Njurarna förstörs sedan snabbt men symptomen på detta dröjer vanligen 0,5-2 dygn. Uppsök veterinär omedelbart! Förhindra olyckor genom säker förvaring av kylarvätska!

Lök

Innehåller bl.a. sulfider som är giftigt för djur och kan orsaka sönderfall av de röda blodkropparna. Katter är känsligare än hundar. Observera att burkmat för barn ofta innehåller lök och därmed inte ska användas till djur.

Paracetamol (i amerikanska produkter benämnt acetaminophen)

Finns i bl.a. Alvedon och Panodil och kan vara mycket giftigt redan i låga doser för hund och ännu mer påtagligt för katt. Det är giftigt både för levern och förstör syreupptagningsförmågan hos röda blodkroppar. Hos katt kan missfärgade, bleka eller gråblå slemhinnor samt svullnader i ansikte och i tassar ses. Ofta kissar katten blodblandad urin. Hos hundar ses förutom detta ofta kräkningar och diarré. Redan ¼ tabl Alvedon brukar orsaka förgiftningssymptom hos en katt. Ge aldrig medicin avsedd för människa till ditt djur utan att rådfråga veterinär. Uppsök genast veterinär om paracetamol intagits.

Russin och Vindruvor

Innehåller ett ämne som kan skada njurarna på djur. Olika produkter kan innehålla mer eller mindre av giftet och ingen vet exakt hur mycket russin som är ofarligt. Många hundar gillar både russin och vindruvor och dessa bör förvaras oåtkomligt.

Råttgift (t.ex. warfarin, kumatetralyl, bromadiolon, difenakum)

Förstör blodets förmåga att levra sig och kan därför orsaka blödningar. Hundar och katter kan både få i sig giftet direkt när det lagts ut eller genom att äta gnagare som i sin tur ätit råttgiftet. Vanligen tar det flera dagar innan blödningarna märks. Blödningar kan yttra sig på många olika sätt. På djuret kan man se blåmärken, näsblod, småblödningar i munslemhinnan eller i ögonen. Om det blöder i en led märker man att djuret haltar. Vidare kan man få blödningar i tarm eller urinvägar och upptäcka blod i avföring och urin. Kontakta veterinär vid misstanke om råttgift-förgiftning.

Xylitol (björksocker)

Finns i många socker-fria tuggummi och tandkrämer. Xylitol påverkar hundarnas insulinfrisättning (detta händer inte hos människa) och leder till en kraftig sänkning av blodsockret med slöhet och skakningar i kroppen som följd. I allvarliga fall kan hunden även få kramper och bli medvetslös. Dödsfall är ovanligt. Om hunden ätit Xylitol ges omedelbart vanlig mat, gärna rik på kolhydrater såsom bröd eller pasta för att förebygga blodtrycksfall.

Det finns ytterligare många fler ämnen i ett helt vanligt hem som kan vara giftiga för ditt husdjur. Kontakta alltid veterinär om du misstänker att ditt djur förgiftats!

Läs gärna mer om förgiftningar hos husdjur på Giftinformationscentralens hemsida.

Boka tid för akut eller allmän sjukvård för ditt djur

Hitta hit

Kungstensgatan 58
113 29 Stockholm

Läs mer

Öppettider

KLINIKEN (Endast vardagar)
KL:08.00 - KL:20.00

TELEFONVÄXELN (Endast vardagar)
KL:07.00 - KL:20.00

Avbokning

Avbokning som sker senare än 24 timmar innan bokad tid eller uteblivet besök kommer att debiteras.