Livets slut

Våra sällskapsdjur blir idag genom god omvårdnad äldre och äldre. Vid hög ålder kan sjukdomar och åldersrelaterade besvär påtagligt försämra djurets livskvalitet. Många hoppas att husdjuret ska somna in lugnt och stilla utan att man behöver besluta om avlivning, så sker dock förhållandevis sällan. Att låta ett kärt husdjur få avsluta sina dagar kan vara ett mycket svårt beslut att fatta men där finns vi till er hjälp, både när det gäller att avgöra om det är dags eller inte och när det gäller att låta djuret somna in lugnt och stilla . Vi har idag inom djursjukvården väl beprövade läkemedel till vårt förfogande och vi på DjurAkuten har erfarenhet av dessa situationer och är måna om att processen går lugnt tillväga.

Hur det går till vid avlivning av en hund eller katt

I de flesta fall går en avlivning till som följer nedan men varje enskilt djur bedöms av veterinär varefter man väljer  den metod som man anser bäst för varje individ och den unika situationen.

I de allra flesta fall får djuret inför en avlivning en lugnande spruta, en injektion som ges  i nackskinnet (så som vid en vaccinering). En stund efter att djuret fått den lugnande injektionen blir det trött och dåsigt men inte helt utslaget och en sköterska sätter en infartskanyl i ett blodkärl, ofta på ett framben (precis som inför en sövning). Därefter ger veterinären en överdos av narkosmedel via infartskanylen direkt i blodomloppet och djuret somnar omgående, blir medvetslöst och hjärtat stannar. Ibland kan man på katt välja att ge narkosmedel direkt i buken om katten tycker det är mycket obehagligt att man hanterar benen för att sätta in infartskanylen, insomningsförloppet kan då variera och blir oftast något längre. Veterinären kontrollerar sedan att hjärtverksamheten har avstannat och förklarar djuret avlidet.

Om man vill och orkar närvara när djuret somnar in är det ofta att föredra, det är tungt men kan efteråt kännas bra. Varje person måste dock själv känna efter vad som känns bäst, det finns inget rätt eller fel och orkar man inte närvara så är går det naturligtvis att ordna – berätta för oss hur ni känner så löser vi situationen på bästa sätt.

Vad händer efter en avlivning?

I de flesta fall har man som djurägare inte möjligt att begrava sitt husdjur själv och vi ombesörjer då omhändertagande i form av kremering. Kremering kan för den som önskar ske enskilt mot en extra kostnad. Vid enskild kremering får man tillbaka djurets aska i en liten urna av trä ca 2-3 veckor efter besöket. Vi ringer och meddelar när urnan kommit och den hämtas i vår reception.  Om man ej önskar enskilt omhändertagande kremeras djuret tillsammans med andra djur. Kremering sker i Uppsala och vi har en egen transportör som fraktar djuren dit. Om man har möjlighet att begrava sitt husdjur på egen tomt är detta ett alternativ, man bör då dock som djurägare kontrollera att det är tillåtet i den kommun man bor att begrava djur på den aktuella marken.