Vad gör man om man hittar ett skadat eller övergivet vilt djur?

24 juni, 2020

Vad gör man om man hittar ett skadat eller övergivet vilt djur?

Vi får ofta frågan vad man ska göra om man hittar en vild djurunge eller ett skadat vilt djur.

Många tror att de vilda djurungarna är övergivna. Men i de allra flesta fall är de INTE övergivna! Djurungars mammor finns i närheten och bevakar dem på håll. Så plocka inte upp ungarna utan ge dem utrymme så mammorna kan ta hand om dem.

Om djuret är skadat ska man i första hand alltid ta kontakt med en professionell viltrehabiliterare för rådgivning innan man ingriper!

Nedan följer ett antal länkar till viltrehabiliterare.
På dessa sidor finns mycket bra information och ofta finner du svar på dina frågor här:

 

Sök information på ovan angivna sidor eller tag kontakt med viltrehabiliterare innan du hanterar djuret eller flyttar det!

Observera att enligt lag får inte en privatperson föda upp eller hålla vilda djur och fåglar i fångenskap.

Läs även på Naturvårdsverkets hemsida om vad som gäller kring omhändertagandet av vilda djur.

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Rad/Rad-om-overgivna-djurungar/