Övervikt hos hundar och katter

3 januari, 2019

Övervikt hos våra husdjur är ett problem som i västvärlden blir allt vanligare. Vi ger ofta våra hundar och katter – liksom ibland oss själva – för mycket mat och för lite motion vilket snabbt resulterar i allt fler feta djur. Studier gjorda i England och USA visar att mellan 25-40 % av våra hundar och katter lider av övervikt. Man uppskattar att motsvarande siffra i Sverige är cirka 20-30%. Vid mer än 15% övervikt talar man om fetma och runt 5-10% av våra hundar och katter faller i den kategorin. Man brukar gradera djurens hull på en 5-gradig skala och får då ett så kallat body score index (BSI). För hur BSI graderas – se text och illustrationer på hemsidan för Ohios’s Veterinary College.

Övervikt och ohälsa
Övervikt och i synnerhet fetma ökar risken för en rad sjukdomar. Bland annat ses en tydligt ökad risk för diabetes (sockersjuka), hjärtsjukdomar, vissa tumörsjukdomar, andningsproblem, och smärtsamma problem i leder och rygg hos feta djur. Överviktiga djur får generellt sett en försämrad livskvalitet och lever i genomsnitt ett flera år kortare liv. Många av dessa sjukdomar är så kallade välfärdssjukdomar som har en risk för att drabba både det överviktiga djuret och den inte så sällan samtidigt husse och/eller matte! En studie från 2009 visade att övervikt hos hund (men inte hos katt) mycket ofta var relaterad till en motsvarande övervikt hos djurägaren!

Varför ökar mitt husdjur i vikt?
Det finns en rad olika orsaker till varför ett djur går upp i vikt. Den i särklass vanligaste är dock att djuret äter för mycket mat i förhållande till hur mycket energi den gör av med, dvs hur mycket motion den får. Tänk på att det inte alltid är själva fodret som är boven i dramat utan allt det som djuret får förutom sin vanliga mat – matrester, tuggisar, träningsgodis med mera.

Katter och hundar som kastrerats får ofta en tendens att gå upp i vikt. Denna tendens är speciellt påtaglig hos tikar där man ofta redan inom ett par månader från kastration ser en parallell ökning av aptit och vikt. För att undvika en viktökning efter kastration bör man minska matgivan med upp till 30% jämfört med vad djuret tidigare åt! Vissa raser, tex Cairn terrier, Cavalier King Charles spaniel, Labrador och Golden retriever, Rottweiler och Berner Sennen anses vara predisponerade för fetma. Även djurets ålder och kön (tikar) kan utgöra riskfaktorer för övervikt. Ibland beror djurets viktökning på ett medicinskt problem, som tex en underaktiv sköldkörtelfunktion eller Cushings sjukdom. I dessa fall ses viktuppgången som en del av en rad symptom på ohälsa. Vissa mediciner kan som biverkan ge en ökad aptit och viktuppgång. Exempelvis ger mediciner mot epilepsi och många typer av kortison ofta denna effekt.

Behandling av övervikt
För överviktiga människor finns en rad olika kirurgiska och medicinska metoder att tillgå i de fall där enbart en justering av kost och motion inte räcker. För hund och katt finns idag inga registrerade mediciner för viktminskning och kirurgiska behandlingsmetoder mot fetma används inte alls för djur. Vi är därför hänvisade till att ändra djurets “energiintag” dvs maten och dess “energiuttag” dvs motionen.

En lindrig eller måttlig övervikt åtgärdas lättast genom att man minskar djurets matranson med minst 20-30% och samtidigt systematiskt ökar mängden motion med helst minst 50%. Det kan kännas svårt att minska utfodringen med så pass mycket, framför allt om djuret hela tiden tigger om mer mat och aldrig verkar vara nöjd. Man kan då dryga ut mattransonen med fettsnåla saker såsom riven morot eller gurka. Alternativt finns det speciella bantningsfoder att tillgå som kan hjälpa att ge djuret en mättnadskänsla trots minskat kaloriintag. En i övrigt frisk hund tar ingen skada om de matvägrar någon dag vid dietens början. Notera att detta inte gäller för katt. Katter ska bantas med viss försiktighet eftersom katter pga sin speciella ämnesomsättning bör äta varje dag, annars riskerar de att utveckla en allvarlig leversjukdom, så kallad fettlever.

Om ditt djur är mycket kraftigt överviktigt eller har andra samtidiga medicinska problem kan ett speciellt foder eller justering av mediciner vara en mycket viktig del för att få viktminskningen att fungera. Prata med din veterinär om vad som kan vara lämpligt för just din hund.

Ditt i särklass viktigaste hjälpmedlet för en lyckad viktminskning är … en våg! Om man väger sitt djur regelbundet, tex en gång i veckan, och antecknar resultatet är det otroligt mycket enklare att bibehålla fokus och vara uthållig samt inte minst att snabbt uppmärksamma om något gått snett och djuret kanske inte längre tappar vikt enligt sin givna plan.

Överviktiga djur kan ofta radikalt förbättra sin livskvalitet och öka sin förväntade livslängd när de tappar vikt. Att banta hunden måste inte vara en plåga! Se viktminskningen som en utmaning och tag chansen att ge både din hund och dig själv ett friskare, mer rörligt liv där ni båda njuter av ökad aktivitet i naturen!

 

Text: Veterinär Susanne Åhman
Specialist i hundens och kattens sjukdomar, Specialist i dermatologi,
CertSAM, CertVD, DiplECVD