Information från SVA angående Coronavirus och husdjur

12 mars, 2020

https://www.sva.se/aktuellt/nyheter/det-nya-coronaviruset-ar-en-folkhalsofraga/

Det nya coronaviruset är en folkhälsofråga

Senast uppdaterad : 2020-03-11

Det nya coronaviruset, nu benämnt SARS-CoV-2, kopplas till en djur- och livsmedelsmarknad i den kinesiska staden Wuhan. Mycket tyder på att smittan ursprungligen spridits från djur till människa. Dock är den sjukdom som orsakas av SARS-CoV-2, nu benämnd covid-19, och den pågående smittspridningen som sker en folkhälsofråga, även om SVA också följer utvecklingen.

Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Kan husdjur sprida smittan?

Det finns i dagsläget inget som tyder på att husdjur kan sprida smitta eller bli sjuka av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som spridits från Kina.

De typer av coronavirus som djur, i till exempel Sverige, bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Rapporten om att man påvisat arvsmassa från SARS-CoV-2 hos en kliniskt frisk hund i Hongkong ändrar inte denna bedömning. Det är i dagsläget inte heller klarlagt ifall hunden bar på en aktiv infektion eller inte. Man vet att djur kan plocka upp såväl virus som bakterier från miljön och bära dessa tillfälligt utan att utveckla infektion eller sjukdom, och utan att  kunna sprida smittan vidare.

Ska jag undvika kontakter med djur om jag är smittad med SARS-CoV-2?

Även om det i dagsläget inte finns något som tyder på att husdjur kan bli sjuka av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 så bör personer som är smittade undvika nära kontakt med sina husdjur, på samma sätt som de bör begränsa kontakten med andra människor. Grundläggande åtgärder för att motverka smittspridning beskrivs på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten informerar om smitta bland människa  

För frågor som gäller det SARS-CoV-2 och den sjukdom den orsakar, COVID-19, hänvisar SVA till Folkhälsomyndigheten. Läs mer om smittan och sjukdomen kopplad till den på deras webbplats.

Frågor och svar från andra