Har du en allergisk hund & vill delta i en studie? Läs mer här!

11 september, 2018

Nu pågår en klinisk studie som avser att minska dosen av kortison till allergiska hundar, genom tillskott av PEA

Har du en allergisk hund och är intresserad av att delta i studien? – läs mer nedan och tag kontakt med vår hudavdelning.

Minskad dos kortison = minskad risk för biverkningar

Kortison är en vanlig behandling som fungerar bra mot allergi (atopisk dermatit). Tyvärr upplever hundar ofta biverkningar av behandling, särskilt vid långvarig behandling och höga doser. Därför är det önskvärt att ge så låg dos kortison som möjligt för att hålla din hund symptomfri.

Naturligt ämne som i kliniska studier visats minska klåda

PEA (palmitoyethanolamide) är ett naturligt ämne som produceras i hundens kropp för att skydda mot inflammation. Kliniska studier har visat att PEA minskar klåda och förbättrar livskvaliteten hundar med allergi. PEA är en nyckelingrediens i flera populära hälsotillskott för hund & katt.

Klinisk studie för bättre hantering av allergi hos hundar

Målsättningen är att nå en lägre kortisondos och därmed minskad risk för biverkningar för hundar som lider av allergi. Samtliga deltagare erbjuds PEA kostnadsfritt under två månader efter avslutad studie.

 

Kontakta hudmottagningen för mer information telefon 08-54 54 14 97
Kerstin Bergvall, epost kerstin.bergvall@slu.se
Leg vet, Spec i hundens o kattens sjukdomar
Spec i dermatologi hund o katt
EBVS® European Specialist in Veterinary Dermatology
Dipl of European College of Veterinary Dermatology