Fästingsäsongen är här!

2 april, 2019

Våren närmar sig och med den dyker fästingarna upp.  Fästingar kan bära på smittämnen som orsakar sjukdom hos hund och katt varför det är viktigt att skydda sina husdjur från fästingbett på bästa möjliga sätt. Läs mer om de fästingburna sjukdomar som kan drabba hund och katt i Sverige på SVAs hemsida.  Det bästa för att förebygga smittöverföring från fästingar är att förhindra att fästingen hinner bita sig fast på djuret genom att noga söka igenom djurets päls varje dag och att använda ett fästingförebyggande medel. Det finns idag många olika preparat som verkar förebyggande mot fästingar och som är avsedda för hund och katt, både receptfria och receptbelagda.

Receptfria preparat mot fästingar säljs via apotek. Det är viktigt att man noga läser igenom bipacksedeln avseende hur preparatet ska användas/ appliceras eller ges till djuret, hur länge det förväntas ha effekt och vilka biverkningar som preparatet kan ge. Om djuret uppvisar biverkningar bör man kontakta veterinär för rådgivning samt kontakta tillverkaren av preparatet för att biverkningen ska kunna rapporteras in korrekt.

Receptbelagda preparat skrivs ut av veterinär och i många fall kan ett sådant recept förskrivas utan ett direkt föregående besök om djuret är friskt och ej uppvisat biverkningar vid tidigare behandlingar. De vanligaste receptbelagda preparaten som skrivs ut idag är i tablettform och har långvarig och mycket god effekt. Om man önskar få recept utskrivet på fästingförebyggande preparat behöver vi information om djurets aktuella vikt samt aktuellt hälsostatus, om djuret äter några mediciner och om man sett biverkningar vid tidigare liknande behandling. Ring till vår rådgivning så hjälper vi er med detta!