Den 26 November har DjurAkuten Stängt p.g.a. utbildning!

31 oktober, 2019

DjurAkutens personalstyrka är på utbildning den 26e November. Då är DjurAkuten stängd hela dagen!