Resa med hund & katt

Att resa med hund eller katt mellan länder är strikt reglerat. Vad som krävs för att komma in i Sverige finns utförligt beskrivet på Jordbruksverkets hemsida. Kraven för att komma in i andra länder utom norden och EU måste du som djurägare informera dig om via landets ambassad.

Hund, katt och tam-iller som reser utomlands ska ha ett sällskapsdjurspass. Du skaffar passet hos din veterinär. I passet finns plats för veterinärens notering av utförda vaccinationer och behandlingar. Passet är en värdehandling – om det kommer bort eller förstörs måste ett nytt pass anskaffas.

För utförlig information om aktuella regler för resa utomlands, följ länken till Jordbruksverket.

För information om vilka risker du tar när du reser utomlands med din hund, samt hur du kan förebygga dem, se här eller följ länken till SVAs hemsida nedan för mer utförlig information.

SVA

Heltäckande information om vilka förebyggande åtgärder som behövs vid resa med hund och katt i Europa.

Jordbruksverket

Sveriges lagar och regler rörande in- och utförsel av hund eller katt.

Diplomatlistan

Adresser och telefonnummer till alla utländska ambassader i Sverige.